Doradztwo w zakresie bezpiecznego usuwania danych

NucIS1Sv5R.jpg

W dzisiejszych czasach praktycznie każde przedsiębiorstwo gromadzi informacje, stanowiące jego tajemnicę. Instytucje i firmy zarządzające poufnymi danymi (takimi jak np. dane osobowe, numery kart kredytowych, numery kont, informacje o produktach, plany, raporty sprzedaży itp.) muszą liczyć się z zagrożeniem, jakie wypływa z niekontrolowanego ich wycieku. Instytucje takie jak np. banki, firmy ubezpieczeniowe czy telekomunikacyjne, obarczone są obowiązkiem usuwania danych. Niestety, część z nich nie robi tego w sposób prawidłowy (a więc skuteczny), a to grozi nie tylko kosztami spowodowanymi utratą danych, ale również odpowiedzialnością karną.

Dlaczego niektóre instytucje i firmy borykają się z problemami wycieku informacji poufnych? Otóż przyczyna najczęściej tkwi w braku wiedzy, dotyczącej zasad skutecznego kasowania poufnych danych.

W związku z tym, uruchomiliśmy usługę, polegającą na profesjonalnym doradztwie w zakresie demagnetyzacji, kasowania, niszczenia i utylizacji nośników danych. Nasi wykwalifikowani specjaliści doradzają, jak w sposób bezpieczny ochronić dane przedsiębiorstwa przed niepowołanym dostępem. Realizując usługę, konsultanci zawsze biorą pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności oraz indywidualne potrzeby Klienta.

Pierwszy kontakt z konsultantem DISKUS Polska może odbyć się drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronie internetowej. Analizując potrzeby Klienta, specjaliści DISKUS Polska proponują skuteczny, w pełni elastyczny i optymalny dla niego sposób usuwania danych.

Dzięki ciągłym pracom w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2015-10. Zapewnia on rzetelną, systemowo nadzorowaną realizację wszystkich czynności, mających wpływ na jakość oferowanych usług usuwania informacji z nośników danych oraz ich utylizacji. Sprawne działanie systemu jest gwarantem, iż wszystkie procesy są na bieżąco monitorowane pod względem efektywności, przystosowywane do ciągle zmieniających się wymagań Kontrahentów oraz warunków na rynku krajowym i zagranicznym.