Data Erase Management

E1T2PkVEIX.jpg

Wraz ze wzrostem wymagań dotyczących bezpieczeństwa przechowywanych informacji, zarządzanie procesem usuwania zbędnych nośników danych wymaga coraz większej ilości czasu i uwagi. Kwestie bezpiecznego magazynowania, transportu i niszczenia nośników pociągają za sobą także coraz większe nakłady finansowe. Interdyscyplinarny charakter zarządzania bezpieczeństwem informacji wymaga od specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem rozległej wiedzy z różnych dziedzin zarządzania, informatyki, prawa, kryminalistyki, inżynierii systemów, psychologii itd.

Data Erase Management jest usługą stałą, świadczoną z częstotliwością określoną wg indywidualnych potrzeb Klienta, minimalizującą koszty, zwalniającą z konieczności składowania wycofywanych nośników na terenie firmy lub w centrach archiwizacji danych. Świadczona przez nas usługa pozwala Klientowi zoptymalizować proces zarządzania wycofywanymi nośnikami: począwszy od skutecznego usunięcia danych, przez transport wyczyszczonych nośników, niszczenie nośników, aż do całkowitej utylizacji. Wraz ze zmniejszaniem niezbędnych nakładów czasowych, Klient minimalizuje potencjalne ryzyko wystąpienia błędów oraz kosztów związanych z wyciekiem informacji poufnych.

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa informacji, Konsultanci Degauss zapewniają całkowite usunięcie danych jeszcze na terenie firmy zleceniodawcy. Wykasowane i odpowiednio oznaczone nośniki, w specjalnych i oplombowanych walizkach transportowane są do miejsca, gdzie ulegają nadzorowanemu procesowi niszczenia. Fizycznie zniszczone nośniki poddawane są utylizacji. Sprawna obsługa zleceń gwarantowana jest przez wysoko wykwalifikowaną i przeszkoloną kadrę, znającą indywidualną specyfikę potrzeb Klienta. W przypadku potrzeby dostępu do systemów Klienta, współpraca opiera się na ściśle ustalonych zasadach, gwarantujących bezpieczeństwo danych.

Konsultanci Degauss pomagają zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa na każdym etapie wycofywania zbędnych nośników. Usługi świadczone w zakresie zarządzania procesem usuwania danych, pomagają Klientowi oszczędzić czas i pieniądze, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów. Stała obsługa zwiększa efektywność zarządzania poprzez zidentyfikowanie, nadzorowanie i optymalizację procesów. Wiąże się ze szczegółową analizą czynników wpływających na skuteczność i bezpieczeństwo procesów usuwania informacji oraz nośników danych.

Dzięki ciągłym pracom w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2015-10. Zapewnia on rzetelną, systemowo nadzorowaną realizację wszystkich czynności, mających wpływ na jakość oferowanych usług usuwania informacji z nośników danych oraz ich utylizacji. Sprawne działanie systemu jest gwarantem, iż wszystkie procesy są na bieżąco monitorowane pod względem efektywności, przystosowywane do ciągle zmieniających się wymagań Kontrahentów oraz warunków na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Oferta kompletnej usługi demagnetyzacji, kasowania oraz fizycznego niszczenia nośników danych tutaj >>